Språktester

Se filmen

Språktester

Vill du veta mer?

Abonnemang

Dere tegner abonnement hos xpectum og får fri tilgang til ønskede tester og vårt administrasjonsprogram i hele avtaleperioden.

Alt er internettbasert og det tar toppen et par minutter å aktivere en test. Dere kan velge om dere vil kjøre testene ”in house” via en testdatamaskin eller via internett med tildelt passord.
I det administrative systemet ordner dere alt fra varsling til resultatkontroll og statistikk. Nedenfor finner dere våre løsninger for abonnement. Det er et enkelt prinsipp; jo flere tester, desto mer kostnadseffektivt.

Vår prissetting er enkel og dere velger alternativet som passer deres organisasjon. Innledende abonnementsperiode er 12 måneder, deretter løpende med en oppsigelse på 3 måneder. Fritt antall benyttede tester. Alle priser er ekskl. moms.
Hvis dere ønsker en egen spesialutformet testløsning, kan vi sikkert hjelpe dere med det.EUROPARÅDETS NIVÅSKALA - Språktester

Nivå A 1

Jeg er ren nybegynner eller kan forstå og bruke meget enkle ord og fraser. Jeg kan presentere
meg selv og stille enkle spørsmål. Jeg kan kommunisere rimelig godt på en meget enkel måte hvis samtalepartneren snakker langsomt og tydelig.

Nivå A 2

Jeg kan forstå fraser og vanlige ord som handler om personlige forhold. Jeg kan kommunisere i
enkle situasjoner. Jeg kan på en enkel måte beskrive meg selv, min familie og mitt arbeid.

Nivå B 1

Jeg kan forstå hovedtrekkene i tydelig standardspråk. Jeg kan uforberedt delta i samtaler om
kjente dagligdagse temaer. Jeg kan sette sammen fraser på en enkel måte for å beskrive erfaringer og hendelser. Jeg kan begrunne synspunkter og forklare hva jeg mener.

Nivå B 2

Jeg kan følge hovedtrekkene i komplekse tekster. Jeg kan kommunisere flytende slik at en samtale med
en innfødt flyter stort sett problemfritt. Jeg kan diskutere fordeler og ulemper ved ulike løsninger i en problemsituasjon.

Nivå C 1

Jeg kan lese krevende tekster og er også bevisst på underforstått innhold. Jeg kan uttrykke meg nesten helt fritt uten å lete etter ord. Jeg kan bruke språket effektivt for ulike formål. Jeg kan uttrykke meg klart og velstrukturert om komplekse forhold og gi utførlige beskrivelser.

Nivå C 2

Jeg kan uten problem forstå så godt som alt jeg hører eller leser og gjengi fakta og argumenter. Jeg
kan uttrykke meg i så godt som alle situasjoner spontant og helt flytende. Jeg kan forstå og anvende stilvariasjoner og andre finesser (f.eks. ironi).

 

Vil du vite mer?

 

Navn (obligatorisk)

Epost (obligatorisk)

Foretak

Telefon

Beskjed

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo