Löneadministratör test

Se filmen

Löneadministratör test

Beskrivning
Ett interaktivt rekryteringstest för löneadministratörer som utformats utifrån branschnormer och via normativa grupper för att testa de kunskaper som krävs av en Löneadministratör. En Löneadministratörs uppgifter kan eventuellt skilja sig åt från företag till företag men vi har utgått ifrån en generell roll. Testet består av ett antal kunskapsfrågor som kandidaten besvarar via sin dator. Testet ger en bra indikation på testdeltagarens faktiska kunskaper.

Testerna är körda i skarpt läge i över 10 år.

  • Totalt 23 uppgifter, 9 beräkning och 14 förståelse/handhavande.
  • Från löpande löneregistrering med lönerapporter och sociala kostnader till semesterhantering, sjuklön, traktamenten & resekostnadsersättningar.
  • Ca tid för testet är 40-60 minuter.
  • Rekommenderat lägsta resultat är min 60% rätt på totala antalet frågor i Löneadministratörstestet

Vill du veta mer?

Priser

Abonnemang

Ni tecknar abonnemang hos xpectum och får under avtalsperioden fri tillgång till önskade tester och vårt administrationsprogram.

Allt är Internetbaserat och att aktivera en test tar max ett par minuter. Nedan har ni våra lösningar för abonnemang. Principen är enkel, ju fler tester desto mer kostnadseffektivt.

Inledande abonnemangsperiod är 12 månader, därefter löpande med en uppsägning på 3 månader. Fritt antal utnyttjade tester. Alla priser exkl moms.

Antal Testområden

Pris / Testområde och månad

1 3800:-
2-3 3200:-
4-7 2800:-

Klippkort

För dem som inte önskar årsabonnemang eller vill komplettera sitt abonnemang, finns möjligheten att köpa ett kort där man kan utnyttja valfria testområden. Kortet gäller under 12 månader. Alla priser exkl moms.

För egen anpassning och utveckling debiterar vi en utvecklingskostnad på 850 kr/tim exkl moms. Egen logotype ingår.

Antal Tester

Pris / Testområde och månad

Pris per test

10 st 9 000:- 900:-
30 st 21 000:- 700:-
50 st 30 000:- 600:-
100 st 55 000:- 550:-

Vill du veta mer?

 

Namn (obligatoriskt)

Email (obligatoriskt)

Företag

Telefon

Meddelande

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo